ÚvodŠtatút súťaže - Ceny pre víťazky - PRIHLÁS SA - Partneri - Staňte sa partnerom - Kontakt


EXKLUZÍVNY PARTNER:

Leviceonline.sk - regionálny spravodajsko-spoločenský portál pre Levice a okolie

PARTNERI:
Mestské kultúrne stredisko v Leviciach
Flash model agency - reklamno-módna agentúra
Kaderníctvo Moon Levice
Reklamná agentúra Ardox
SyM Levice - Speak Your MindBK Levickí Patrioti
eLVéčko
Pohronie - regionálny týždenník pre okres Levice
Angel caffe bar Levice
 

Štatút súťaže „Miss Levického okresu 2014“

1. Názov súťaže: „Miss Levického okresu 2014"

2. Organizátor súťaže:

Mgr. Andrej Budai – Listuj.sk, ďalej len Leviceonline.sk

Mochovská ul. 2995/14, Levice, 934 05, IČO: 43434649, IČO: 1075808866

Mbank č. účtu: 520700-4202106346/83603. Web stránka a kontakt

http://miss.leviceonline.sk, info@leviceonline.sk

4. Trvanie súťaže

Súťaž sa koná v termíne od 16.12.2013 do 4.4.2014

5. Základný princíp súťaže:

Súťaž Miss Levického okresu 2014 organizuje regionálny spravodajsko-spoločenský portál pre Levice a okolie – www.leviceonline.sk. Pre dievčatá je táto súťaž výbornou príležitosťou na získanie skúseností z oblasti modelingu, fotografovania, nadobudnúť sebavedomie, získať nové kontakty a spoznať množstvo nových ľudí. Okrem toho majú dievčatá možnosť získať zaujímavé hodnotné ceny od našich reklamných partnerov, ktorí tento projekt podporujú. Do finále súťaže Miss Levického okresu postupuje 12 finalistiek, ktoré vyberie porota z castingov. Castingy sa budú konať v dňoch 22. a 29.1.2014 od 17:00 do 19:00 hod. v Angel caffee bar v Leviciach, Holubyho 2 (za Mestským úradom).

Vybraných 12 finalistiek následne absolvuje fotografovanie na profilové fotky súťaže a súčasne fotografovanie do kalendára na rok 2014 v spolupráci s BK Levickí Patrioti.

Profilové fotografie každej finalistky budú umiestnené na web stránke súťaže a na Facebook stránke súťaže, kde bude prebiehať internetové hlasovanie o Miss sympatia.

Finalistky absolvujú dňa 4.4.2014 finálový galavečer.6. Podmienky účasti v súťaži

Základnou podmienkou účasti dievčat v súťaži je vek od 15 do 25 rokov. Miery a výška nie je rozhodujúca. Do súťaže sa môžu prihlásiť dievčatá z celého okresu Levice ale aj z okolia.

Podmienkou účasti v súťaži je absolvovanie castingu pred porotou.

Na casting je potrebné si doniesť lodičky a plavky. Každá súťažiaca sa v plavkách predvedie porote. Súčasťou castingu tiež bude krátky pohovor s porotou.

V prípade veku do 17 rokov je potrebné zo sebou priniesť písomný súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži!

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaca svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente. Pri registrácií/prihlásení, resp. na castingoch súťažiaca potvrdzuje súhlas na zverejnenie osobných údajov a fotografii pre účely spoločnosti na webovej stránke http://miss.leviceonline.sk, na Facebook stránke http://www.facebook.com/leviceonline.sk a na stránkach partnerov súťaže.

Finalistky súťaže absolvujú prípravu na finálový večer v priestoroch kinosály CK Junior Levice.

7. Prihlásenie do súťaže

Do súťaže sa súťažiace môžu prihlásiť zaslaním e-mailu so svojim menom, adresou a kontaktom na e-mail organizátora: info@leviceonline.sk, príp. súťažiacim stačí prísť priamo na jeden z castingov. Na mieste castingu každá súťažiaca vyplní registračný formulár.

V prípade, že sa súťažiace prihlásia na casting zaslaním e-mailu, na castingu budú tieto súťažiace uprednostnené pred ostatnými prítomnými súťažiacimi, ktoré e-mail neposlali.8. Odovzdávanie výher:

Odovzdávanie výhier bude počas finálového galavečera v kinosále CK Junior Levice v piatok 4.4.2014 od 18.00 hod. Víťazka Miss Levického okresu 2014, víťazka Miss sympatia, prvá a druhá vicemiss, ako aj ostatné finalistky dostanú svoje výhry po skončení finálového galavečera.

9. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže.

10. Zodpovednosť za škodu:

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania súťažiacim súťaže vznikne organizátorovi alebo ostatným súťažiacim, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je súťažiaci, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

11. Všeobecné ustanovenie:

V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.